رباعی شماره‌ی ۸۷۸


با مذهب و دین عذاب مردم بودی
‎وز عشرت زندگی نبردی سودی

می‌ترسم از آنکه عاقبت زین اعمال
پاداش و جزا نبینی از معبودی

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید