رباعی شماره‌ی ۶۲۳


هر زاهد مدّعی که می‌گفت ز راست
مقصود خودش را به ریا می‌آراست‎

گر بود حقیقتی، همین بود که او
در پرده مراد دل خود را می‌خواست

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید