رباعی شماره‌ی ۷۹۴


هستیم به تاریخ جهان لحظه و دم
‎هستیم به دشت آسمان ذرّه‌ و کم

دیگر به چنین ذره در این لحظه چه غم
هستیم گر آذری و افغان و عجم

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید