رباعی شماره‌ی ۸۴۶


در سایه‌ی زور و وحشت و جنگ و جنون
دشمن چو رسیده بر در خانه کنون‎

دیگر نبُود درنگ بر رزم و فنون
تا بوده جواب خون فقط بوده به خون

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید