رباعی شماره‌ی ۸۵۷


گر شاه و وزیر و مالک گنجی تو
‎سرباز پیاده‌ای و در رنجی تو

یا قلعه نشین و صاحب اسبی و فیل
بازیچه چو مهره‌های شطرنجی تو

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید