رباعی شماره‌ی ۶۶۷


باد آمد و ابر نوبهاران آورد
‎ابر آمد و قطره‌های باران آورد

باران زد و شد کمان رنگین با مهر
مهر آمد و گل به سبزه‌زاران آورد

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید