رباعی شماره‌ی ۸۹۶


روزی ز حضور جمع پیران به رهی
پرسید ز طالعش یکی پادشهی‎

گفتند به او که عاقبت چون دگران
یک کوزه شوی به گوشه‌ی کارگهی

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید