رباعی شماره‌ی ۸۷۹


در پای کسی اگر بخواهی خاری
‎آید ز جزای آن به پایت ماری

کس را چو دهی شکنجه یا آزاری
روزی به عقوبتش روی بر داری

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید