رباعی شماره‌ی ۶۸۱


آن کو به خیال آخرت تکیه کند
وین نقد جهان حواله بر نسیه کند

اوّل زر و سیم خود به ما هدیه کند
زان پس برود به حال ما گریه کند

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید