رباعی شماره‌ی ۶۵۳


بر کام تو زین پس فلک و گردون باد
‎سرمستی ز جام باده‌ات افزون باد

تا جان تو با ساز فلک می‌رقصد
هر نغمه که می‌زند خوش و موزون باد

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»






این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید