رباعی شماره‌ی ۸۱۵


در گوشه‌ی کوچکی ز کیهان عظیم
‎در فهم رموز این جهان مانده عقیم

ماییم و علوم ناقص و عقل سلیم
گل هم به جمالت ای خداوند علیم!

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید