رباعی شماره‌ی ۷۸۵


یک جرعه بزن ز باده در سبزه و گل
مستانه برقص به نغمه‌ی تار و دهل‎

تا آنکه به چشم خود ببینی به جهان
بهتر نبُود ز ساز و جام و گل و مل

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید