رباعی شماره‌ی ۸۲۴


داری چو رفیق جان بر او قدر بدان
‎وی را همه جا همیشه بر صدر نشان

روشن شده گر دلت به شب‌های دراز
مدیون حضور آن مه بدر بدان

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید