رباعی شماره‌ی ۸۴۹


گر زاهد و شیخ و مرشد و مفتی دین
باشند در عاقبت به فردوس برین‎

بنویس به نام من گناهان که چنین
آنجا نشوم به جمعشان باز قرین

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید