رباعی شماره‌ی ۷۷۴


یا رب! تو در این بازی قایم‌موشک
بازنده شوی به عاقبت چون کودک‎

بنگر که چگونه در پی کاوش ما
مخفیگه تو در آسمان شد کوچک

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید