رباعی شماره‌ی ۶۴۸


پیری به شروع درس مکتب بنوشت:
‎خوش آنکه خدا گرفت و معبد بنهشت

خود راه نکو بجو بسا راه بهشت
باشد نه ز صومعه نه مسجد نه کنشت

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید