رباعی شماره‌ی ۸۸۸


اینسان که به حسرت جوانی باشی
تا پیر شوی دگر روانی باشی‎

جایش قدحی شراب ده ساله بنوش
تا سرخ و سفید و ارغوانی باشی

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید