رباعی شماره‌ی ۶۹۰


بن‌مایه‌ی من بجز کمی خاک نبود
‎جان‌مایه‌ی من بجز می تاک نبود

اموال مرا شماره کردند ولی
سرمایه‌ی من بجز دلی پاک نبود

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید