رباعی شماره‌ی ۸۷۳


دانم که چرا جهان پر از غم کردی
تضمین بهشتمان فراهم کردی!‎

هر جا برویم بُود چو جنّت ما را
زینجا که به حق چنان جهنّم کردی

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید