رباعی شماره‌ی ۶۹۴


تقدیر اگر رفیق با ما می‌بود
غمخوار دل و شفیق با ما می‌بود

اقبال و شگون اگر که می‌داد به ما
هر دم به همان طریق با ما می‌بود

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید