رباعی شماره‌ی ۸۱۶


برخیز که تا تنی به اروند زنیم
گامی به فراز کوه الوند زنیم‎

از کوچه و شهر مردگان بگریزیم
جان را به جهان زنده پیوند زنیم

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید