رباعی شماره‌ی ۶۳۶


علّت به هر آنچه بر سرم آید اوست
‎در روز قیامت از سرم کندد پوست

با آتش او کباب داغی گردم
زیرا که مرا خیر سرم دارد دوست!

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید