رباعی شماره‌ی ۷۰۸


آنکس که به راه دین مجاهد گردید
‎کی پیرو منطق و شواهد گردید؟

حیف از دو سه صفحه‌ای که از این دفتر
بیهوده حرام شیخ و زاهد گردید

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید