رباعی شماره‌ی ۸۷۵


یا دم به دقیقه غرق حسرت بودی
‎یا لحظه‌شمار کسب فرصت بودی

بودی نه تو را به زندگی ساعت خوش
چون خویش به زندگی چو ساعت بودی

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید