رباعی شماره‌ی ۶۰۷


بی دلبر و ساز و مطرب و جام شراب
حاصل چه شود ز خواندن قصّه‌ی ناب؟

یک بوسه کنار باده و چنگ و رباب
ارزد به هزار و یک تصوّر ز کتاب

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید