رباعی شماره‌ی ۶۱۳


چون تاس که کار آن ندارد اسلوب
اقبال در این جهان برآید ز آشوب

در بازی زندگی چه کس می‌داند
تقدیر به هر زمان بُود بد یا خوب

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید