رباعی شماره‌ی ۷۱۷


روزی که بر آن اریکه بودی مختار
در سنگ دلت اثر نکردی گفتار

فردا نبُود به دیگران تقصیری
هر جای وطن اگر که دیدی کشتار

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید