رباعی شماره‌ی ۶۱۷


ای مدّعی عصا و محراب و صلیب
رفتار تو باشدم از این باب عجیب‎

کز بهر شفای دیگران کرده دعا
خود رفته ولی سراغ اسباب طبیب

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید