رباعی شماره‌ی ۶۶۱


می نوش و ببین چه حس و حالی دارد
مستی چه خصال بی‌مثالی دارد‎

بیچاره کسی که مُرد و هرگز نچشید
زآن کوزه که رند بی خیالی دارد

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید