رباعی شماره‌ی ۸۵۰


یک دلبر خوش صورت و سیرت بگزین
با او به تماشای طبیعت بنشین

می نوش و از آن لعل لبش بوسه بچین
حاشا که بُود رسم و طریقت به از این

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید