رباعی شماره‌ی ۸۶۳


تا نوع بشر به دار دنیا بوده
دستش همه جا گشته به خون آلوده‎

ساقی! قدحی به رنگ قرمز چون خون
دستم بده تا بلکه شوم آسوده

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید