رباعی شماره‌ی ۸۸۳


محصول زمین اگر ز باران گیری
‎سالی کم و دیگری فراوان گیری

بر آنچه که از فلک رسد غصّه مخور
چون می‌گذرد چه سخت چه آسان گیری

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید