رباعی شماره‌ی ۷۵۸


پندی بشنو اگر تو را باشد هوش
بر طعنه‌ی دیگران مکن هرگز گوش‎

جوش از سخنی مخور که ناید بی‌شک
هرگز ز کلام مردمان آبی جوش

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید