رباعی شماره‌ی ۷۴۴


بگذشته دگر ز ما، تو خود جام بگیر
‎از حسرت نسل ما تو الهام بگیر

یک کوزه ز می برآر و پیوسته بنوش
آسوده ز رنج ما، تو آرام بگیر

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید