رباعی شماره‌ی ۸۱۸


ما هیچ حساب بیش یا کم‌ نکنیم
از عمر بجز حساب این دم نکنیم‎

گر خواست فلک بهم زند عشرت ما
سر داده ولی سر به فلک خم نکنیم

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید