رباعی شماره‌ی ۸۰۶


ما از سر خنده در جهان آمده‌ایم
‎چون لعبت و بنده در میان آمده‌ایم

تا روز اجل اسیر بازی شده‌ایم
بازنده، برنده، بهر آن آمده‌ایم

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید