رباعی شماره‌ی ۸۴۵


شد کشته کسی ز بهر شیخی ملعون
‎دادند به او لقب شهیدی گلگون

دردا که به نام وی گرفتند تقاص
از ما که برای این وطن دادیم خون

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید