رباعی شماره‌ی ۷۴۵


با لشکر درد و غصّه هستم درگیر
اینگونه نوشته‌ شد برایم تقدیر‎

در زندگیم مگر چه کردم تقصیر
تا بسته شود به دست و پایم زنجیر

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید