رباعی شماره‌ی ۸۵۶


بیهوده شود زمین فدای من و تو
فرسوده شود چنین به پای من و تو‎

هش‌ دار! که در ازای نابودی آن
نابوده شود همین برای من و تو

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید