رباعی شماره‌ی ۷۵۶


الگو نپذیر از آن که همچون کارش
‎فردا اثری نباشد از افکارش

او را به خودش گذار و بشنو ز کسی
کو مانده همیشه زنده با آثارش

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید