رباعی شماره‌ی ۷۲۹


گویند تو با هزار و یک پیغمبر
همواره شدی به معجزاتی یاور

یکباره چه شد به سر رساندی اعجاز؟
ماییم مگر ز قوم موسی کمتر؟

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید