رباعی شماره‌ی ۷۸۹


گر دم بزنم، به دار دنیا هستم
‎گر دم نزنم، به ناکجاها هستم

ای پیکر من! بجای من از دل خاک
فریاد بزن که من همانجا هستم

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید