رباعی شماره‌ی ۶۸۹


ما را به خدا سزا ملامت نبُود
‎یکجا به خدا تو را علامت نبُود

باشی چو خدای عادلی غم چه خوریم
بر ما به خدا روا قیامت نبُود

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید