رباعی شماره‌ی ۶۸۲


امروز تو را واله و مفتون خوانند
سرگشته و دیوانه و مجنون خوانند

یک روز ولی همین جماعت همه جا
افکار تو را اصول قانون خوانند

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید