رباعی شماره‌ی ۸۳۰


فریاد از این خران و آن خرترشان
‎تا چند گل وطن شود پرپرشان؟

یک روز از آن طویله‌ای کآمده‌اند
بر گوش دوباره می‌رسد عرعرشان

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید