رباعی شماره‌ی ۷۴۱


آزاده اگر نشسته بر سنگ و حصیر
بهتر ز زبان بسته بر تخت و سریر‎

صد سفره‌ی پر تجمل شاه و وزیر
قربان دو دست خسته با نان و پنیر

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید