رباعی شماره‌ی ۸۲۰


چندی ز سر علاقه دلبسته شویم
‎یک چند دگر کنار هم خسته شویم

وین قصّه شود همیشه تکرار به عمر
تا آخر سر چو دفتری بسته شویم

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید