رباعی شماره‌ی ۱۰


یک عدّه اگر به نام ایمان و کتاب
کردند جماعتی دگر خانه خراب

از چرخ فلک اگر ندارند هراس
ترسند از آنکه پس بگیرند حساب


«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید