رباعی شماره‌ی ۱۳۹


گر بر سر خاک من قدم بگذارید
با خود قدح از باده فراوان آرید‎

بر سنگ مزار من شرابی نوشید
آنگونه که خود ز من به خاطر دارید


«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید