رباعی شماره‌ی ۳


گفتند بشو پدید و گشتم پیدا
گفتند بزی به عشق و گشتم شیدا

یک بار دگر ندا برآید به میان
گویند مباش و می‌شوم ناپیدا

«رباعی قبلی      رباعی بعدی»


این شعر را با دوستانتان به اشتراک بگذارید